BUDŻET PRZEDSZKOLA na rok 2021/2022

 

PLAN DOCHODÓW

 

Dział 801 rozdział     80104      64.040,00 zł

                                  80148    136.780,00 zł

PLAN WYDATKÓW

 

Dział 801 rozdział     80104    972.469,00 zł
                                  80146        4.326,00 zł
                                  80148    287.240,00 zł

                                  80195        2.505,00 zł

Zaplanowana kwota  przeznaczona jest na :
1.   wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych,
2.   składki na ubezpieczenie społeczne,
3.   składki na fundusz pracy,
4.   zakup pomocy dydaktycznych,
5.   dokształcanie nauczycieli,
6.   zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
7.   bieżące naprawy i remonty,
8.   zakup materiałów kancelaryjnych, druków przedszkolnych,
9.   zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych,
10. fundusz świadczeń socjalnych
11. zakup usług telekomunikacyjnych,
12. zakup energii elektrycznej i CO, wody, gazu
13. wywóz odpadów

 


 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-03-10 12:07:38
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-03-10 13:08:00
Odsłon: 321
Dziennik zmian