RADA  RODZICÓW

 

Rada Rodziców Przedszkola  Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku działa na podstawie art.  53 i 54 ustawy z dnia 07 września 1991r. -Ustawa o Systemie Oświaty ze  zmianami  wynikającymi  z  ustawy  z  dnia 19 marca 2009r.  Ustawy o Systemie Oświaty o zmianie  oraz o zmianie  niektórych innych ustaw... (Dz.U. z 2009r. Nr56, poz.458)

Zadania i kompetencje dotyczące działalności Rady Rodziców Przedszkola
Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku znajdują się w statucie przedszkola


Rada Rodziców pracuje w oparciu o uchwalony Regulamin - Załącznik do Uchwały nr 1/2012-2013 rady rodziców Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców z dnia 14.09.2012r


Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

 

Przewodniczący –  Piotr Komosiński

Wiceprzewodnicząca - Justyna Haberska

Sekretarz – Katarzyna Adamczyk

Skarbnik - Urszula Rogalska

Członek - Artur Maciejewski

 
Komisja Rewizyjna:
 
Przedwodniczący - Justyna Haberska
Członek - Artur Maciejewski
Członek - Katarzyna Adamczyk

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-03-10 12:00:42
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-03-10 13:01:14
Odsłon: 452
Dziennik zmian