STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, MAJĄTEK:

 

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność

komunalną Miasta Ciechocinek.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Ciechocinek nie posiadającą

osobowości prawnej.

 

AKTYWA TRWAŁE:                                    222.276,34
      I. Rzeczowe aktywa trwałe;             222.276,34

         Budynki i lokale, obiekty;              202.851,38

         Urządzenia techniczne i maszyny;   19.424,96      

 


Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-03-10 12:06:15
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-03-10 13:06:47
Odsłon: 309
Dziennik zmian